Vejledning

Hvem kan anvende hjemmesiden?
Vejledningen henvender sig til arkitekter, ingeniører, konstruktører og specialister, der ønsker at opnå høj specialiseret viden ved at aktualisere energidesign i konkurrenceprojekter. Med vejledningen vil brugerne være i stand til at vælge en applikation, som kan støtte dem med at løse projektopgaver omhandlende energi- og dagslyssimulering.

Hvad kan man opnå ved at bruge hjemmesiden?
Målet med hjemmesiden er, at brugeren bliver i stand til at skitsere og projektere større og komplicerencerende energirigtige projekter ved hjælp af applikationer. Der vil blive præsenteret en række forskellige energisimuleringssoftware , der passer til den arkitektoniske arbejdsproces og kan integrere i konkurrenceprojekter. Hjemmesiden vil skabe viden og styrke kompetencer hos konkurrencearkitekter. Vejledningen tager udgangspunkt i en opstilling af kompetencegivende og værdiskabende modelleringsteknikker, samt specialistkompetencer til dynamisk og visuel analyse af energi og miljømæssige parametre.

Målet er:
...