BYGGEPROGRAM- INFORMATIONSNIVEAU 1

Der bør foretages et groft skøn over energiforbruget ved de forskellige koncepter. Overordnet geometri modelleres svarende til en skumklodsmodel.Bygningsværket placeres i en terrænmodel. Simple modeller med rum opbygges på basis af bygherrekrav.
I samarbejde med evt. øvrige rådgivere udarbejdes redegørelse for forundersøgelser, der belyser byggeriets grundlæggende forudsætninger, som kan være geologiske, miljømæssige, topografiske og klimatiske forhold, arkæologi, arealforhold, juridiske forhold samt særlige myndighedskrav, eksisterende forsyningsforhold, drift og vedligehold mv. Endvidere skal byggeprogrammet fastlægge formål med og krav til udarbejdelse af en eller flere bygningsmodeller som grundlag for klientens vurderinger og brugerinddragelse mv. i byggeriets faser.
Energimodellering med niveau 0 kan identificere, hvordan bygningens energiforbrug kan påvirkes af solstråling.

Simuleringer og analyseringer:
- Analyse af konceptuelle former
- Simulering af udvendige vindforhold
- Sollys timer i omgivelser
- Solenergi og energi på facader
- Skyggediagram

Hvad for noget gradueringen er analysen baseret på?
Vurderingen er baseret på brugerside, det vil sige hvor besværligt er det at løse opgaven med programmet.
Tabellen vil give en hurtig overblik over hvilke applikationer, der er velegnet til at støtte brugeren med opgaverne i projekteringsfasen.
Ved at trykke på felterne på tabellen, vil der blive vist en beskrivelse af applikations evne til at løse en gældende opgave. 3 grå prikker viser at applikationen ikke kan løse opgaven.

Signaturforklaring

SketchUp/
Rhino
Be10
SBI
Rockwool
Energy
Ecotect
Analysis
Project
Vasari
Autodesk
Revit
Sefaira
Plugin
Volumen studier og modellering af koncepter
Skyggeforhold ved koncepter-visuel
Bygningsorientering og -funktion
Dagslys- og solenergisimulering ved koncepter
Finde hurtigt én koncept med lav energiforbrug

* Revit er blevet analyseret med standardstilling. Hvis installeres der ”Solar Analysis”, kan simuleres dagslys ligesom Vasari. Plugin kan downloades fra her