Be10-skyggediagram-koncepter-detail

Skyggerne fra omgivelserne kan ikke ses i programmet, da det ikke kan modelleres i Be10. Det er ikke muligt at se hvilke steder bygningen får mest skygge fra nabobygninger i løbet af dagen og hvordan forskellige koncepter danner forskellige skygger, men det er muligt at indtaste skyggetyper ved vinduer. Skygger ved vinduer og yderdøre fastlægges via en reference, som henviser til de aktuelle skyggeforhold angivet i skemaet.

skyggerne skal defineres som horisontvinklen fra f.eks. andre bygninger el. udhæng, hjørner. Desuden skal der beregnes vindueshuller i procent.
Der opnås adgang til allerede definerede skygger ved en dialogboks.