Ecotect-bygningsorientering-detail

Under faneblad ”Project” er det muligt at skifte bygningsorientering. Ecotect kan forslå den bedste orientering. Der skal først analyseres klima under ”weather Tool” for at programmet kan give forslaget.
Under faneblad ”Projekt” kan der gives projektoplysninger. I Ecotect er der flere valgmuligheder for bygningsfunktioner i forhold til Be10 og Rockwool.
Erfaringer viser at gbXML mister dataoplysninger fra Revit f.eks. u-værdi ved konstruktioner og bygningslokalisering. Derfor skal de indstillinger genindstilles i Ecotect. Der skal vælges bygningstype og vejrdata, for at programmet kan simulere energiforbruget. Man kan skrive projektoplysninger i fanebladet ”projekt”, her kan også tilføjes yderligere oplysninger f.eks. projektets beliggenhed, om det er i byen eller på landet osv.

Bedste orientering, som Ecotect anbefaler. I dette tilfælde er 167,5 grader fra syd, dvs. 12,5 fra nord.