Ecotect-volumenstudier-detail

Der kan modelleres i Ecotect, tegnesystemet er helt anderles end AutoCAD, Revit, sketch up, 3Dmax, hvilket gør det besværligt at tegne i programmet. F.eks. skal man trykke på fælles linje(samling) mellem væggen og taget for at vælge bygningstag, og med ”space knap” kan man vælge et eller andet, og for at tegne et vindue eller en dør, skal der først vælges den væg, som vinduet eller døren skal placeres i. For at flytte døren eller vinduet i væggen skal der findes ud af, i hvilken akse vinduet skal flyttes, og hvis det f.eks. er X akse skal der trykkes på X-knappen.
Zoneopdeling ligner AutoCAD lag opdeling, hvor man kan slukke og låse ved forskellige lag.