Revit-koncept-med-lavenergiforbrug-detail

Der kan laves energianalyser ved forskellige koncepter, men da det ikke er ”solar Analyses” plugin i standardindstilling, bliver det besværligt at vurdere facaderne med deres solenergi, men hvis man installerer plugin, kan Revit på samme måde som Vasari.

Mass der er blevet tegnet i Vasari eller med ”Familie” kan åbnes i Revit uden import eller eksport-funktion. Modellen kan opdeles med etagedæk vha. ”Mass Floor”. Derudover kan facaderne opdeles til ydervæg og glaspartier ved at trykke på ”Show Mass Surface Type”. På den måde vil modellen blive opdelt i forskellige zoner. Da brugerne ikke kan påvirke den del, bruges knappen til at give et hurtige overblik over forskellige løsningsmodel.

Hvis man arbejder med forskellige bygningsløsninger(optioner), skal der vælges ”Conceptual Mass Mode”. Er bygningsdelen i modellen blevet defineret, skal der vælges ” Building Element Mode”.