Rockwool-bygningsorientering-detail

Bygningsorienteringsfunktionen, kan ligesom i Be10 ikke bruges i denne fase, da programmet ikke giver indikation om hvor meget bygningsorienteringen påvirker energiforbruget, medmindre man har udfyldt alle felterne. Der kan vælges bygningsfunktion og –orientering i basisdata.
I Rockwool, ligesom Be10, kan der vælges mellem fritliggende, sammenbygget, etagebolig, lager og andet, hvilket er få valgmuligheder i forhold til Ecotect, Vasari og Revit.