Rockwool-skyggediagram-koncepter-detail

Det er ikke muligt at se hvilke steder bygningen får mest skygge fra nabobygninger i løbet af dagen og hvordan forskellige koncepter danner forskellige skygger, men det er muligt at indtaste skyggetyper ved vinduer.
Layout og billeder i Rockwools vejledning er mere brugervenlige end Be10, da Rockwool har brugt visualisering med farver og desuden kan man under hvert billede vælge mængderne.