Sefaira-koncept-med-lavenergiforbrug-detail

Der kan skabes flere forskellige koncepter vha. ”options” funktionen i Revit. Elementerne, der ikke skal beregnes i energianalyser, kan slås fra med et ”flueben” ved ”ignore for Sefaira”, under ”Properties” i Revit.
Forskellige koncepter kan lægges på forskellige lag i SketchUp, og de kan sammenlignes ved at slukke lag.
På den måde kan koncepterne analyseres i forhold til hinanden.
Med ”Real Time Analyses ” kan Sefaira analysere forskellige koncepter mens man skitserer og laver ændringer. Da Sefaira kan installeres på sktechUp, er Sefaira det bedste valg i denne fase, hvor der hele tiden kommer ændringer i form og koncept.
Der kan laves forskellige strategier for at sammenligne froskellige koncepter med hinanden i webbaseret funktion.