Vasari-koncept-med-lavenergiforbrug-detail

Designprocessen udføres med forskellige konceptændringer, og man er nødt til at lave en masse ændringer ved geometi og koncept. I Vasari kan man have forskellige designoptions for forskellige koncepter i samme fil, i stedet for at have forskellige koncept i forskellige filer. Designoption ligner meget option-funktioner i Revit. Modellering i Vasari er nemmere, da der er ”levels” i forvejen.
Ved visuel kan man skjule og vise nogle bestemte koncepter.

Vasari har som default nogle levels i forvejen, som kan bruges til etageopdeling, og derefter ved hjælp af ”mass floors” kan bygningen opdeles med forskellige etagedæk.
I Vasari er det muligt at opdele konceptets overflader til væg og glas med ”Mass Surfaces”. På den måde kan konceptet sammenlignes med deres form.