Vasari-skyggediagram-koncepter-detail

Skyggerne skal vurderes ved de forskellige koncepter, dette gælder både skyggerne fra nabobygninger og fra selv koncepterne. Når man har lavet forskellige ”optioner” i Revit eller Vasari, er det nemt at se hvordan koncepterne danner skygger i forskellige måneder og på forskellige tidspunkter i løbet af dagen ved at have forskellige optioner under forskelige ”views”.