Bygningsgeometri

Forholdet mellem bygningsbredde, -højde og -dybde, samt placering og disponering af rum og funktioner i bygningen.
Boligprojekter har oftest en klar opdeling med opholdsrum mod syd og soverum mod nord, organiseret i enkle kubiske eller rektangulære bygningsformer. I kontorbygninger ses en konsekvent fordeling af kontorarealerne mod facaderne på grund af behovet for at skabe bedst muligt dagslys til arbejdspladser, dvs. Ikke under 200 lux. toilet-, printer-, og depotrum samt tekøkkener og garderober ligger centralt ofte i relation til elevatorer og trapper ud mod et fælles atrium.

Kompakthed
Bygninger med lidt befolkede og lidt aktivitet eller udstyr, ligesom mange boliger, afgiver relativt lidt varme fra interne bygninger. I kolde klimaer vælger de at bygge kompakt for at undgå at miste varme til ydersiden.
kompakte bygninger blevet beskrevet som en energimæssig fordel. Det er fordi kompakte bygninger har et reduceret overfladeareal som minimerer transmissionstabet og opvarmningsbehovet. Kompakte bygninger har dog et højt elforbrug til belysning, ventilation og køling, fordi det er umuligt at tilføre tilstrækkeligt dagslys og naturlig ventilation.

Tyndere bygninger miste mere af deres indre varme til ydersiden.

Evaluering af 3 alternativer ved atrium