Bygningskrop

Forskellige komponenter udgør forskellige funktioner og en dynamisk facadekompomnent kan bidrage til balancen.
Et interessant potentiale er muligheden for at integrere vedvarende energiproduktion i klimaskærmen samt mulighed for at lagre energi. Ved at orientere store vindueselementer mod solens primære indstrålingsvinkler sikres muligheden for, at solens passive varmtilskud gennem glasset kunne udnyttes. Store vinduer mod syd kan imidlertid skabe overophedning og dermed resultere i behov for køling med et medfølgende øget strømforbrug. Problemet er flere steder afhjulpet ved hjælp af bevægelig solafskærmning, indarbejdet i facadekompositionen. Behovet for opvarmning i velisolerede bygninger kan ofte klares som intern tilskudsvarme fra eludstyr og menneskelig aktivitet.