Glastyper

Vinduer er på en gang det stærkeste og det svageste element i bygninger.

Lavenergiruder
Lavenergiruder består af to stykker glas hvoraf det ene glas er påført en belægning , den såkaldte lavenergi film. Den tynde usynlige film tillader lys og solvarme at komme ind samtidig med, at den hindrer varmen fra rumopvarmningen i at komme ud .Samtidig er der i mellemrummet mellem de to stykker glas fyldt argon i, i stedet for luft, for at reducere varmetab yderligere.

Solkontrolruder
Solkontrolglas kan opdeles i absorberende og refleksive glas, baseret på deres visuelle karakteristika og evne til at reducere solens stråler. Absoberende glas er transparent med blå, bronze, grå eller grøn toning. Dette bruges til at reducere overførslen af solens energi. Refleksivt glas er transparent neutral eller gennemfarvet blå, bronze, grå eller grøn. Men samtidig belagt med metal-oxider for en refleksiv effekt. Bruges til at begrænse lysindfald og reducere overførslen af solens energi.

Solafskærmningsruder
Der findes en nye generation af solafskærmning for glasfacader.Et gennemsigtigt metalbånd, som bliver monteret i hulrummet mellem to-og trelags energiruder. Metallet indeholder et stort antal perforeringer, som er vinklet, så solens stråler afskærmes, men udsynet fortsat er frit. På en typisk sommerdag, når solen står højest på himlen, reduceres energien fra sollyset med op til 92 %. Om vinteren, hvor solen står lavt, tillader lamelstrukturen til gengæld, at op til 35 % af solens energi kommer igennem glasset. Vinduerne kan leveres med en g-værdi på helt ned til 0,10, hvilket svarer til maksimal afskærmning. Den helt store gevinst ligger i de lavere udgifter til drift og vedligeholdelse, herunder behovet for køling.
Traditionelle løsninger til solkontrol kan være udvendig solafskærmning, solkontrolglas eller solbeskyttelsesfilm, som er monteret på ruden. Disse løsninger er ofte dyre at vedligeholde og yder ikke altid optimal afskærmning i forhold til brugernes behov.

Uønsket solvarme reduceres markant, og det naturlige dagslys bevares i bygningen. Sammenlignet med andre solafskærmningsløsninger er det altså ikke nødvendigt at blokere udsynet fra bygningen fuldstændigt.

Grafen viser effekten af forskellige ruder.

Ulempen ved solafskærmningsruder er, at de tager meget af lyset i forhold til en almindelig rude. Derfor kan ruder med indbygget solafskærmning være en gave til erhvervsbyggeri, hvor medarbejdere sidder på den samme plads dagen lang og bliver blændet eller stegt af solen.