Isoleringsgrad

Når klimaskærmens U-værdi ændres fra høj til lav, bliver energiforbruget til opvarmning og eliminering af overtemperatur mindre, men energiforbruget til fremstilling af materialer bliver større.
En ændring af U-værdierne fra 0,10 W/m2 K til 0,05 W/m2 K, svarende til en forøgelse af isoleringstykkelsen fra 450 til 900 mm, giver en reduktion på ca 2 % i det samlede primærenergiforbrug. Samtidig mindskes bygningernes nettoareal og dermed brugsværdi. Der er således ingen praktiske fordele ved så ekstremt lave U-værdier.
I dag kan det næppe betale sig at lægge flere centimeter isolerng på konstruktionen eller terrændækket, når forholdet mellem pris, indlejret energi og effektivitet tages i betragtning.

Varmetransmission
Varme transmitteres i hovedsagen på tre forskellige måder:
Ledning:Overførslen af varme mellem stoffer, der er i direkte kontakt med hinanden. Ledning opstår, når varmen strømmer gennem et fast stof.
Konvektion: Bevægelsen af gasser og væsker forårsaget af varmeoverførsel. Når gas eller væske opvarmes, udvider de sig og stiger.
Stråling: Når elektromagnetiske bølger rejser gennem rummet, kaldes det stråling. Når disse bølger (fra solen for eksempel) rammer en genstand, overfører de deres varme til det pågældende objekt.
Ledning foregår primært gennem klimaskærm, konvektion er som regel resultat af vind luft bevægelse og strålevarme i bygning sker primært fra solens stråling.

Varmkiler og varmetab
1:Solvarme, dvs. direkte sollys ind gennem ruder.
2:Varmeledning gennem klimaskærmen.
3:Uønsket luftbevægelse typisk gennem huller eller åbninger.
4:Ventilation
5:Apparater.
6:Belysning.
7:Mennesker

Vakuumisolering
Varmeledningsevnen på VIP23'er typisk omkring 0,007 W/mK, mens de bedste mineraluldsprodukter ligger på 0,032 W/mK og kombinationsprodukter som Rockwools Aerowool har en lambdaværdi på 0,019 W/mK.
Som regel har panelerne en levetid på omkring 12 år. Det er et stort problem i forhold til anvendelsen i byggeri. Når panelerne over tid bliver fyldt med luft, falder isoleringsevnen så meget, at en væg isoleret med VIP har et større varmetab end en væg isoleret med mineraluld eller EPS.