Bygningsorientering

Bygningsorientering i forhold til verdenshjørnerne og landskabelig kontekst har indflydelse på energiforbruget. Derfor bør de lokale klimaforhold undersøges, herunder vindforhold, solorientering, ligesom eventuelle skygger fra bygninger eller beplantninger skal registreres. Disse forhold har betydning for, hvordan man kan udnytte de passive egenskaber22 i bygningen, sådan at de medvirker til godt indeklima.