Dagslyset og sollyset

Et øget dagslysniveau kan reducere elforbruget til kunstig belysning markant og den solvarme, der strømmer ind i bygninger gennem glaspartierne, er gratis tilskud til opvarmningsbehovet.
Når man arbejder med lys i en arkitektonisk kontekst, er man nødt til at skelne mellem sollyset og dagslyset.
Sollyset er defineret som den synlige del af solens elektromagnetiske stråling. Det kan også give anledning til generende blænding og overtemperaturer.
Den diffuse himmelstråling er det lys, der kan registreres ved en overskyet himmel. Det diffuse lys er ikke afhængigt af bygningens orientering. Diffust lys er mere stabilt og ensartet end direkte lys. Farven er kølig eller neutral. Diffust lys foretrækkes f.eks. i kontorrum, hvor der er brug for en pålidelig og uproblematisk naturlig belysning.
Den reflekterede stråling kan stamme fra både sollyset og dagslyset. Alle flader, der rammes af lys, vil kaste en vis del tilbage. Det tilbagekastede lys afhænger af fladens vinkel ift. lysindfaldet, og hvor blank og lys den er.
Det er sammensat af direkte stråling fra solen, diffus himmelstråling og reflekteret stråling frajord og omgivelser.

Dagslys på en skyfri dag giver 100.000 lux og på en overskyet dag 10.000 lux, men der skal kun være 200 lux på et arbejdsbord jf. bygningsreglementet.
Diffuse lys fra himlen varierer med årstiden.