DISPOSITIONSFORSLAG- INFOROMATINSNIVEAU 2

Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold. Rådgiveren udarbejder en overslagsberegning af bygningens energibehov i henhold til Bygningsreglementets krav.

Alt efter opgavens art udarbejdes følgende dokumentation:
- Beskrivelse af forslaget, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed, herunder arkitektoniske overvejelser om konstruktions- og installationsprincipper
- Forslag til overordnet materialevalg
- Beliggenhedsplan/bebyggelsesplan visende bygningernes indbyrdes placering
- Plan- og facadetegninger
- Redegørelse for etageareal og bebyggelsesprocent.

Fagmodellen udbygges til dispositionsniveau, og der tilføjes information, såsom overordnet materialevalg. Der udarbejdes visualiseringsmodeller til beslutningsgrundlaget.

Hvad for noget gradueringen er analysen baseret på?
Vurderingen er baseret på brugerside, det vil sige hvor besværligt er det at løse opgaven med programmet.
Tabellen vil give en hurtig overblik over hvilke applikationer, der er velegnet til at støtte brugeren med opgaverne i projekteringsfasen.
Ved at trykke på felterne på tabellen, vil der blive vist en beskrivelse af applikations evne til at løse en gældende opgave. 3 grå prikker viser at applikationen ikke kan løse opgaven.

Signaturforklaring

SketchUp/
Rhino
Be10
SBI
Rockwool
Energy
Ecotect
Analysis
Project
Vasari
Autodesk
Revit
Sefaira
Plugin
Zoneinddeling-indeklima
Facadedesign ved solvarmsimulering
At optimere materialevalg
At indikere steder med øget varmetab
At vise en overskuelig rapport

* Revit er blevet analyseret med standardstilling. Hvis installeres der ”Solar Analysis”, kan simuleres dagslys ligesom Vasari. Plugin kan downloades fra her