Be10-materialevalg-detail

Varmetabet og solindfaldet gennem vinduer og yderdøre skal beregnes. Solindfaldet gennem vinduer og døre med glaspartier bestemmes på grundlag af den aktuelle udformning af vinduet, herunder glasareal og solvarmetransmittans (g-værdi) samt solindfaldsvinklens gennemsnitlige betydning på månedsbasis.