Ecotect-indeklima-detail

For at få resultat skal der defineres en række oplysninger i forskellige rum eller zoner f.eks.:
 Hvad er rumfunktion?
 Hvor meget dagslys skal rummet have?
 Hvor mange personer er daglig i rummet?
 Hvilke dage om året bliver rummet brugt?
 Hvor mange procent af rummet bliver brugt pr time i løbet af dagen?
 Hvad er minimum og maksimum af temperatur i rummet?

Der kan laves en schedule(Et skema) for hver zone eller hvert rum, og defineres % af timerne, de bliver brugt af folk i rummet.