Ecotect-materialevalg-detail

Ecotect vælger som default nogle bygningsdele til væggen, etagedækket, vinduerne og taget osv., når man importerer en gbXML fil, for at vælge bedre u-værdi for disse skal der laves nye bygningsdele med ny u-værdi, hvor man kan optimere bygningens energiforbrug. Der skal huskes tal fra tidligere energiforbrug, da det ikke er muligt at have 2 energisimuleringer af 2 bygningsløsninger på en Ecotect fil.