Revit-indeklima-detail

Zoneopdeling ved koncepterne, som er lavet som ”Mass” er magen til Vasaris.
Med bygninger, der skal analyseres vha. ”Building Element Mode”, skal der tegnes ”Space" og opdeles i forskellige zoner. Til sidst defineres zonerne under ”Energy Analysis” i ”Properties”.

Det er muligt at vælge lokalisering under ”Energy setnings”, ved at skrive byens navn i søge-feltet, vil der komme alternativer for projektplacering, der vil tilknyttes vejrdata til projektet.