Revit-materialevalg-detail

Når bygningsdelen er blevet defineret, dvs. væggen, taget og terrændækket har u-værdi i modellen, skal energiforbrug analyses ved de rigtige bygningsmodeller.
Ved at skifte materialeegenskaber eller –tykkelse, får man andre u-værdier. På den måde kan man optimere bygningsenergiforbruget.
Når man vælger eller skaber en bygningsdel i Revit, skal man huske at materialerne skal have ”Thermal” egenskaber, så bygningsdelen kan få en u-værdi.

Ved at sætte et ”flueben” ved "include Thermal Properties" kan energianalysen tage udgangspunkt i de rigtige u-værdier ved bygningsdelen.
I dette eksempel kan man se en væg med forskellige u-værdier pga. forskellige isoleringstyper.