Rockwool-materialevalg-detail

Det er muligt at optimere materialevalg ved at sætte et ”flueben” ved ”fra katalog”, hvis man har lavet u-værdi ved bygningsdelen. Så på den måde kan man optimere materialevalg.
Ved siden af bygningsdel er et faneblad ”vinduer /døre” som kan bruges til at lægge dør og vinduers oplysninger i.