ENERGISIMULERINGS APPLIKATIONER

For at kunne udnytte det fulde potentiale ved anvendelsen af digitale værktøjer er det nødvendigt at have kendskab og overblik over det rigtige værktøj på det rigtige tidspunkt. Hvornår er det f.eks. okay at anvende et simpelt 3D modelleringsværktøj som SketchUp i forhold mulighederne for at anvende denne simple model til forskellige typer simuleringer. Derfor er det helt centralt at have et overblik over værktøjernes muligheder og begrænsninger.

Eksport og import
På siden bliver der vist, hvordan disse simuleringer kan eksporteres og importeres i forskellige analytiske- og visualiseringsprogrammer. Man vil få kompetencer til effektive import og eksport funktionaliteter mellem de forskellige programmer og opnå specialistkompetencer i interoperabilitet og arbejdsmetoder.

Applikationer, som er blevet beskrevet :

- Autodesk Vasari
- Autodesk Ecotect analysis
- Rockwool Energy Design
- Revit energy analyses
- Be10
- SketchUp/Rhino