Ecotect-detail

AutoCAD Ecotect Analysis er et analyse- og simuleringsværktøj, der kan simulere dagslys og energiperformance for både bygning og kontekst på skitseniveau. Man kan både modellere i Ecotect og importere fra andre modelleringsprogrammer som Revit ved hjælp af gbXML fil.
Ecotects brugerflade er opdelt i faneblade. Under fanebladet ”Project” kan der gives oplysninger om projektplacering, -funktion og –orientering. Under ” 3D editor” kan der modelleres og laves ændringer i bygningsformen. Under ”Visualise” kan skyggerne ses og under ”Analysis” kan analyserne vha. grafer og tal ses.

Modellering

Der kan modelleres i Ecotect, tegnesystemet er helt anderles end AutoCAD, Revit, sketch up, 3Dmax, hvilket gør det besværligt at tegne i programmet. F.eks. skal man trykke på fælles linje(samling) mellem væggen og taget for at vælge bygningstag, og med ”space knap” kan man vælge et eller andet, og for at tegne et vindue eller en dør, skal der først vælges den væg, som vinduet eller døren skal placeres i. For at flytte døren eller vinduet i væggen skal der findes ud af, i hvilken akse vinduet skal flyttes, og hvis det f.eks. er X akse skal der trykkes på X-knappen.
Figur.Ecotect elementer består af et fladlag uden tykkelse. Ecotect opdeler hvert rum til zoner.

For at se skygge og dagslys i forhold til omgivelser kan der hurtigt modelleres nogle kasser rundt om bygningen.
Det er ikke muligt at se forskellige koncepter i en fil, da man er nødt til at gemme forskellige filer med forskellige bygningsløsninger for at kunne sammenligne koncepterne med hinanden.
Figur . Zoneopdeling ligner AutoCAD lag opdeling, hvor man kan slukke og låse ved forskellige lag.

Ecotect er ikke det bedste bud, hvis der skal sammenlignes mellem forskellige koncepter, da bygningsformen ændrer sig flere gange og Ecotect ikke kan analysere koncepterne i én fil og koncepterne derfor skal gemmes i forskellige filer, hvilket gør det besværligt at have et overblik over flere koncepter og deres energiforbrug, derudover skal alle stillinger være ens for at kunne sammenligne deres energiforbrug. Desuden det er meget tidskrævende at modellere i Ecotect eller importere fra andre programmer.