Revit-detail

Størstedelen af tegnestuer kender modelleringen i Revit. Fordelene ved at anvende Revit er, at dette allerede er et indopereret værktøj i manges projektering. Dette betyder, at man som udgangspunkt kan anvende den model, man alligevel vil lave, og baseret på denne udføre andre og mere avancerede analyser end f. eks solanalyser.

Modellering

Modellering af omgivelser i Revit kan lade sig gøre ved hjælp af ”Mass”. Der er ikke level i forvejen, ligesom i Vasari, så man skal anvende en ”template” eller lave de forskellige ”levels” for at tage hensyn til højderne.

Revit kan som Vasari have forskellige koncepter med ”option”-funktionen. Der kan laves energianalyser ved forskellige koncepter, men da det ikke er ”solar Analyses” plugin i standardindstilling, bliver det besværligt at vurdere facaderne med deres solenergi, men hvis man installerer plugin, kan Revit på samme måde som Vasari.

Hvis man arbejder med forskellige bygningsløsninger(optioner), skal der vælges ”Conceptual Mass Mode”. Er bygningsdelen i modellen blevet defineret, skal der vælges ” Building Element Mode”. Mass der er blevet tegnet i Vasari eller med ”Familie” kan åbnes i Revit uden import eller eksport-funktion. Modellen kan opdeles med etagedæk vha. ”Mass Floor”. Derudover kan facaderne opdeles til ydervæg og glaspartier ved at trykke på ”Show Mass Surface Type”. På den måde vil modellen blive opdelt i forskellige zoner. Da brugerne ikke kan påvirke den del, bruges knappen til at give et hurtige overblik over forskellige løsningsmodel.