Rockwool-detail
Rockwool Energy Design er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden. Energiberegninger udføres i overensstemmelse med BE10 online energirammeberegninger, varmetabsramme og U-værdiberegninger.

Modellering

Ligesom Be10 er det ikke muligt at modellere i Rockwool, da programmet får data og oplysninger om bygningsmodellen fra andre modelleringsprogrammer som Revit.