Vasari-detail

Vasari fokuserer på koncept under bygningsdesign ved hjælp af både geometrisk og parametre i modellen. Man kan hurtigt og nemt teste solindstråling på facaderne af en koncept /masse i Vasari. I Autodesk Vasari kan man visualisere og kvantificere mængden af solstråling, som bygningen modtager. Dette værktøj kan hjælpe arkitekter med orientering og lave forskellige koncepter. Programmet kan også hjælpe med design og placering af solafskærmning. Hvad er effektive strategier for at blokere uønsket solindstråling, samtidig med at have solstråling? Effekten af solstrålingsanalyse er at kunne få informere fra modellering (Massing, retning og konstruktioner).

Modellering

Ved hjælp af ”Create Mass” kan man hurtigt modellere omgivelser og nabobygninger på stedet. Det er ikke nemt at skabe terrænkurver i Vasari, som det er i SketchUp.
Vasari har som default nogle levels i forvejen, som kan bruges til etageopdeling, og derefter ved hjælp af ”mass floors” kan bygningen opdeles med forskellige etagedæk. I Vasari kan der modelleres vha. ”mass”, og der kan ændres på modellens højde, bredde, og dybde vha. pillerne, hvilket gør det nemt at lave ændringer ved koncepterne.
Der er et Schedule/skema i Vasari til forskellige level , hvor det er muligt at se hvor mange kvadratmeter etageareal der er på hver etage. På den måde kan man kontrollere forskellig geometri med, samme areal og skemaet vil give et samtidig feedback om m2 etageareal.

Når Vasari bliver installeres, arbejder den som standard med ”tomme”. For at kunne skifte default til ”mm” skal der installeres ”Metric Templates”.
Der kan downloades fra dette link: http://autodesk-revit.blogspot.dk/2010/11/project-vasarimetric-templates...

Metric templates skal skiftes med tommer templates og den skal placeres på undermappe Vasari.

I Vasari er det muligt at opdele konceptets overflader til væg og glas med ”Mass Surfaces”. På den måde kan konceptet sammenlignes med deres form.
Designprocessen udføres med forskellige konceptændringer, og man er nødt til at lave en masse ændringer ved geometi og koncept. I Vasari kan man have forskellige designoptions for forskellige koncepter i samme fil, i stedet for at have forskellige koncept i forskellige filer. Designoption ligner meget option-funktioner i Revit. Modellering i Vasari er nemmere, da der er ”levels” i forvejen.
Ved visuel kan man skjule og vise nogle bestemte koncepter.