IDÉOPLÆG-INFORMATIONSNIVEAU 0

Idéoplæg:
Idéoplæg er den første bearbejdning af klientens tanker, idéer og behov med henblik på en beslutning om opgavens realisering. Projektets randbetingelser samt kundens behov og krav skal analyseres og de specifikke mål for projektet skal formuleres. Idéoplægget kan eventuelt indeholde undersøgelser af alternative forslag til lokaliseringer, byggemuligheder mv. Idéoplægget kan indeholde en analyse af landskabets historie, topografi, fauna, klima mv.
Beliggenheden for projektet og de specifikke grundforhold vil få indflydelse på, hvilket bygningskoncept der kan anvendes. På et tidligt tidspunkt i designfasen skal der undersøges, hvordan bygningsformen påvirker dagslysets indfald på facaderne.
I denne fase skal der tages hensyn til dynamisk og visuel analyse af energi og miljømæssige parametre.

Simuleringer og analyseringer:
- Simpel simuleringer af kontekst og volumen studier
- Eksport volumen modellering til simulering
- Generisk designmodellering og parametre
- Analysemodellering, simulering og analytiske visualiseringer
- Vindsimulering

Hvad for noget gradueringen er analysen baseret på?
Vurderingen er baseret på brugerside, det vil sige hvor besværligt er det at løse opgaven med programmet.
Tabellen vil give en hurtig overblik over hvilke applikationer, der er velegnet til at støtte brugeren med opgaverne i projekteringsfasen.
Ved at trykke på felterne på tabellen, vil der blive vist en beskrivelse af applikations evne til at løse en gældende opgave. 3 grå prikker viser at applikationen ikke kan løse opgaven.

Signaturforklaring

SketchUp/
Rhino
Be10
SBI
Rockwool
Energy
Ecotect
Analysis
Project
Vasari
Autodesk
Revit
Sefaira
Plugin
Modellering af omgivelser
Skyggediagramer af omgivelser
Dagslys- og solenergisimulering
Vindsimulering
Indikation af bygningsplacering

* Revit er blevet analyseret med standardstilling. Hvis installeres der ”Solar Analysis”, kan simuleres dagslys ligesom Vasari. Plugin kan downloades fra her
** Revit er blevet analyseret med standardstilling. Hvis installeres der ” Flow Design”, kan der simuleres vind. Beskrivelse står her