Ecotect-skyggeforhold-detail

Det er muligt at vise skyggerne i løbet af dagen via ”Show Shadow Rang”.
Skyggerne og dagslysforhold kan ses på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og gennem forskellige måneder i løbet af året.