Ecotect-vindsimulering-detail

Vindsimulering i Ecotect kan vises med en graf, som med gradueringsfarver definerer hvor mange km pr. time vinden vil blæse i forskellige steder. For at kunne se oplysningerne angående vind, skal der først tilkobles vejrdata til Ecotect programmet.

Det gør man via fanebladet ”project” og gennem ”WeatherDataFile”. Da der ikke findes vejrdata for Danmark i Ecotect, kan man f.eks. vælge Tyskland i stedet for.