Sketchup-skyggeforhold-detail

Det er muligt at lave skyggediagrammer i SketchUp ved at skifte mellem forskellige tidspunkter og forskellige dage, men det er ikke muligt at se solens retning gennem dagen og året, hvilket er muligt i Ecotect, Vasari og Revit.
Ved ”Geo-location” kan projektplacering defineres, på den måde kan sol og skyggerne tilpasses med projektets lokation, fx København.

Rhino,solsetting