Vejledning

Hvem kan anvende hjemmesiden?

Vejledningen henvender sig til arkitekter, ingeniører, konstruktører og specialister, der ønsker at opnå høj specialiseret viden ved at aktualisere energidesign i konkurrenceprojekter. Med vejledningen vil brugerne være i stand til at vælge en applikation, som kan støtte dem med at løse projektopgaver omhandlende energi- og dagslyssimulering.

Hjemmesidens opbygning
Forsiden er blevet opdelt i 4 felter, 3 af dem indeholder konkurrencefaser; nemlig idéoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag og den sidste er applikationer. 2 hovedformål i hjemmesiden er:
1. Skematisk designproces
2. Proces, metode og værktøjer

1. Skematisk designproces
Vejledningen er ikke udelukkende i applikationskompetencer. Vejledningens centrale formål er at give læserne en forståelse for specialiseret viden og teknisk kompetencer til at udføre simuleringer i en skematisk designproces, fra tidlige kontekstanalyser, volumen studier, designmodeller til specifikke konstruktionsmodel.
I projekteringsfaser vil brugeren få oplysninger angående hvilke opgaver, der skal løses i fasen og hvilke programmer, der er velegnede til at løse opgaverne. Sidste opgave ved hver fase er et samlet resultat af fasen. Man vil være i stand til at udføre optimerede workflows, modelleringtekniker, samt et højt specialiseret viden omkring energi-og miljøsimulering.

2. Proces, metode og værktøjer
I applikationer vil brugeren få generelle oplysninger angående applikationer og deres svage og stærke sider, desuden vil der blive beskrevet, hvordan der effektivt kan eksporteres og importeres fra en applikation til anden uden at der sker fejl, da nogle af applikationerne er gode til modellering og nogle af dem er gode til simulering.
Det er væsentlig at have en struktureret proces med et godt overblik over hvad, man ønsker at undersøge i forhold til hvilke værktøjer der er tilgængelige. Yderligere er det også nødvendigt at se det i forhold til designstadiet, altså modellens detaljeringsniveau, da det har stor indflydelse på simuleringstid.

Energidesignemner i projekteringsfasen
Det er vigtigt at definere energibesparende elementer, som forskellige faser indeholder i designprocessen, hvilket er afgørende for at vælge relevante simuleringsprogrammer, som passer med energitemaet. Det skal bestemmes hvor i designprocessen, programmerne bruges og til hvilket formål. Detaljeringsniveauet skal passe med faserne. I hver fase medvirker visualiserings- og simuleringsværktøjer til at undersøge, dokumentere og støtte beslutninger i forbindelse med design, kvalitet og pris. Et stort kendskab til programmerne muliggør nem justering af koncepter og alternativer, kvantificerer omkostningsbesparelser og optimerer designmæssige byttehandler.

Hvad kan man opnå ved at bruge hjemmesiden?
Målet med hjemmesiden er, at brugeren bliver i stand til at skitsere og projektere større og komplicerencerende energirigtige projekter ved hjælp af applikationer. Der vil blive præsenteret en række forskellige energisimuleringssoftware , der passer til den arkitektoniske arbejdsproces og kan integrere i konkurrenceprojekter. Hjemmesiden vil skabe viden og styrke kompetencer hos konkurrencearkitekter. Vejledningen tager udgangspunkt i en opstilling af kompetencegivende og værdiskabende modelleringsteknikker, samt specialistkompetencer til dynamisk og visuel analyse af energi og miljømæssige parametre.

Målet er:
• At udvilkle en skematisk strategi for en effektiv integreret energidesign vha. simuleringsværktøjer.
• At tilpasse fasemetoder med modellering- og simuleringsværktøjer.
•At få kendskab til modellering- og simuleringsteknik i forskellige applikationer.
• At oprette en forbindelse mellem forskellige modellering- og simuleringsprogrammer for at få hurtig feedback vha. eksport og import af forskellige filformater.
• At få kendskab til udvalgte applikationers styrker og svagheder i forrhold til at løse energidesignudfordringer.
• At planlægge analyser og funktioner i energidesignprocessen vha. detaljeringsniveauer i modellen

Hvad for noget gradueringen er analysen baseret på?
Der skulle besluttes om applikationerne skulle vurderes fra program- eller fra brugerside. På programsiden skal der analyseres, hvor velegnet programmet er til at udfylde et behov, mens der på brugersiden skal analyseres hvor besværligt applikationen er at bruge for brugeren. Der er blevet valgt at vurdere applikationerne fra brugerside; hvor tilgængelig og nemt applikationen er at bruge brugerne.
Tabellen vil give en hurtig overblik over hvilke applikationer, der er velegnet til at støtte brugeren med opgaverne i projekteringsfasen.
Ved at trykke på felterne på tabellen, vil der blive vist en beskrivelse af applikations evne til at løse en gældende opgave. 3 grå prikker viser at applikationen ikke kan løse opgaven. Vurderingen er baseret på brugerside, det vil sige hvor besværligt er det at løse opgaven med programmet.

Der er blevet brugt forkortelser til programmernes navne:
Autodesk Vasari :Vasari
Autodesk Ecotect analysis :Ecotect
Rockwool Energy Design: Rockwool
Revit energy analyses: Revit